недокоснат

прил. - непипнат, небарнат, непобутнат
прил. - запазен, ненакърнен, незасегнат, непокътнат
прил. - девствен, чист, неопетнен, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен, момински

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • девствен — прил. целомъдрен прил. чист, непорочен, непокварен, неопетнен, нравствен, невинен прил. запазен, непокътнат, незасегнат прил. неопитен, неизпитан, нов, пръв прил. първобитен, предисторически, прастар, вековен прил. недоко …   Български синонимен речник

  • запазен — гл. скрит, прикрит, прикътан, потаен гл. цял, цялостен, целеничък, непокътнат, непобутнат, неприкосновен, жив, здрав, недокоснат, оцелял, ненакърнен, жив и здрав, здрав и читав, читав гл. охранен, охранителен, запретен, забранен, заварден гл.… …   Български синонимен речник

  • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

  • момински — прил. девствен, чист, неопетнен, недокоснат, непокътнат, нов, още неупотребяван, невинен, непорочен …   Български синонимен речник

  • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

  • невредим — прил. здрав, читав, запазен, непокътнат, незасегнат, неповреден, цял, цялостен, целеничък, цял целеничък, ненакърнен, недокоснат прил. в безопасност, спасен, избавен …   Български синонимен речник

  • незасегнат — прил. непокътнат, недокоснат, ненакърнен, невредим, цял, цялостен, целеничък, целокупен, здрав, читав, неуязвен, неуязвим прил. пълен …   Български синонимен речник

  • неизменен — прил. еднакъв, еднообразен, неизменяем, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

  • неизменяем — прил. неизменен, еднакъв, еднообразен, непроменяем, непроменим, неизменим, константен, установен, стабилен, постоянен, траен, сигурен, непоколебим, твърд, все еднакъв, вечен, продължителен прил. непроменен, същият, все същият, все един и същ,… …   Български синонимен речник

  • ненакърнен — прил. цял, цялостен, целеничък, непокътнат, незасегнат, непипнат, недокоснат, невредим, здрав, запазен, целокупен, неначенат …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.